Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en fellesbetegnelse på en rekke helseproblemer som alle er relatert til en prosess som kalles aterosklerose. Aterosklerose er en tilstand som utvikler seg når et stoff som kalles plakk bygger seg opp i blodårene. Denne oppbyggingen begrenser fri flyt av blod gjennom årene og kan forårsake blodpropp, som igjen kan stoppe blodstrømmen. Dette kan forårsake hjerteinfarkt eller hjerneslag.

 

Hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt oppstår når blodstrømmen til en del av hjertet er blokkert av plakk eller blodpropp. Hvis plakket, eller proppen, kutter av blodstrømmen helt, begynner den delen av hjertemuskelen som ikke får blod å dø. De fleste overlever gjerne sitt første hjerteinfarkt og går tilbake til deres normale liv og kan nyte mange gode og aktive år, men å ha et hjerteinfarkt betyr at man må gjøre noen endringer i livet sitt. Legen vil gi deg råd om medisiner og livsstilsendringer i henhold til hvor sterkt hjertet ble skadet og hvilken grad av hjertesykdom som forårsaket hjerteinfarkt.

 

Slag

Et iskemisk slag, den vanligste typen slag, skjer når en blodåre som mater hjernen blir blokkert, vanligvis grunnet blodpropp. Når blodtilførselen til en del av hjernen blir stengt, vil hjerneceller begynne å dø ut. Hvor alvorlig slaget er og hvor lenge hjernen er uten blod, vil avgjøre hvor store skadene blir og hvor krevende personen vil finne det å utføre tidligere funksjoner som å gå eller snakke. Et hemoragisk slag på sin side, oppstår når et blodkar i hjernen brister. Den mest sannsynlige årsaken er ukontrollert hypertensjon, altså blodtrykk uregelmessigheter.

 

Noen konsekvenser av slag er permanent og hvis for mange hjerneceller dør grunnet mangel på blod og oksygen til hjernen, vil personen kunne oppleve alvorlige, vedvarende problemer. De cellene som dør under et slag, vil aldri bli erstattet. Den gode nyheten er dog at selv om man omtaler det som at hjerneceller dør, gjør de egentlig ikke det. En død hjernecelle er bare ute av drift og kan vekkes til livet igjen. Det er ikke noe pasienten selv kan styre, men hjerneceller har muligheten til å styrke seg selv om de andre cellene rundt den kommer seg etter slaget. I enkelte tilfeller vil man også se at andre celler overtar de døde cellenes jobb og dermed vil man kunne se klare forbedringer i pasientens status.

 

Andre typer kardiovaskulær sykdom

Hjertesvikt betyr ikke at hjertet slutter å slå, men heller at hjertet ikke pumper blod så vel som det burde. Dette kalles også kongestiv hjertesvikt. Når man opplever hjertesvikt, fortsetter hjertet å virke, men kroppens totale behov for blod og oksygen blir ikke oppfylt. Hjertesvikt kan utvikle seg til hjerteinfarkt og slag hvis det ikke behandles. Om du føler den minste antydning til hjertesvikt, er det utrolig viktig at man kontakter lege umiddelbart.

 

Arytmi er en unormal rytme i hjertet. Det finnes mange ulike typer arytmier. Hjertet kan slå for sakte, for fort, eller uregelmessig. De ulike problemene kalles; Bradykardi når hjertefrekvensen er mindre enn 60 slag per minutt, og Takykardi når hjertefrekvensen er mer enn 100 slag pr. minutt. Arytmi påvirker hvor godt hjertet fungerer og det kan forårsake store problemer da hjertet ikke klarer å levere nok blod og oksygen til resten av kroppen.

 

Hjerteventilproblemer er når hjerteventilene ikke åpnes nok til å la blodet strømme gjennom hjertet som det skal. Når ventilene ikke åpner seg riktig kalles det stenose. Når hjerteventilene ikke lukker seg ordentlig og lar blodet lekke gjennom, kalles det regurgitasjon. Når ventilbladene buler eller faller tilbake i det øvre kammeret, er det en tilstand som kalles ventilprolaps.

 

Hjerte- og karsykdommer er ofte vanskelig å forutsi, men regelmessig trening og et sunt kosthold kan hjelpe en takle eventuelle problemer bedre. Det viktigste er at man kontakter lege umiddelbart om man føler at alt ikke er som det skal.