Fedme

Fedme og overvekt er en av de vanligste årsakene til alvorlige sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, med mer. Definisjonen på overvekt er at man har mer kroppsfett enn det som er optimalt for en sunn kropp. Problemer med overvekt har vokst etter som vi har større tilgang på mat hele døgnet og vårt aktivitetsnivå er langt lavere enn det var tidligere. Dette har ført til at fedme og overvekt i dag er verdens vanligste “livsstilssykdom”. Overvekt har de siste 30 årene nådd epidemiske proporsjoner globalt, med over 1 milliard voksne enten overvektige eller ekstrem overvektige i 2005. I 2013 hadde dette tallet økt til mer enn 2 milliarder mennesker. Økninger i personer som er overvektige har blitt observert i alle aldersgrupper.

 

Lite fettkrav

En sunn kropp krever en minimal mengde fett for å opprettholde en god hormonbalanse, et godt immunsystemer, termisk isolasjon, støtdemping for sensitive områder og for energi til fremtidig bruk. Når man blir overvektig samler kroppen opp altfor mye lagringsfett og det igjen medfører svekket bevegelsesevne, redusert fleksibilitet og endrer kroppens utseende.

 

Grad av overvekt

I hvilken grad en person er overvektig, blir generelt beskrevet av kroppsmasseindeksen BMI. Overvekt er definert som en BMI på mellom 25 til 30, og ekstrem overvekt defineres med BMI over 30.

 

Kroppsmasseindeks

Kroppsmasseindeksen, eller BMI, er et mål av en persons vekt sett i forhold til personens høyde. BMI gir en betydelig mer nøyaktig representasjon av kroppens fettinnhold enn ved å bare måle en persons totale vekt. BMI er ikke feilfri, da metoden ikke tar hensyn til faktorer som graviditet eller kroppsbygging, men BMI er imidlertid en meget nøyaktig refleksjon av fettprosent i flertallet av den voksne befolkning.

 

Kroppsvolumindeks

Kroppsvolumindeksen, eller BVI, ble utarbeidet i 2000 og benytter et dataprogram til å skape et nøyaktig 3D bilde av en person i stedet for manuelle målinger som ved BMI. Slik kan BVI skille mellom personer med samme BMI mål, men som har en annen kroppsform og ulik vektfordeling. BVI måler hvor en persons vekt og fett er plassert på kroppen, i stedet for totalvekt eller det totale fettinnholdet. BVI legger videre vekt på vekten som bæres rundt magen, kjent som sentral fedme, da man vet gjennom år med forsking at bukfett og vekt rundt magen utgjør en større helserisiko enn fett som bæres på andre deler av kroppen.

 

Helseeffekter

Mens de negative helsemessige resultatene knyttet til fedme og ekstrem overvekt er akseptert i det medisinske samfunnet, er helseeffektene av overvekt-kategorien noe mer kontroversielle. På generelt grunnlag kan man si at man godtar at også overvekt kan føre til helseproblemer, men i mindre grad enn hva fedme og ekstrem overvekt kan. En undersøkelse fra 2016 anslår at risikoen for død øker med syv prosent blant overvektige personer med en BMI på 25 til 27,5 og 20 prosent blant overvektige personer med en BMI på 27,5 til 30.

Framingham-hjerte-studien viste at overvekt ved 40-årsalderen reduserte forventet levetid med tre år. Studiet viser også at overvekt øker risikoen for oligospermi og azoospermi hos menn.

 

Fedme og kreft

Fedme og overvekt har blitt identifisert som en viktig årsak til kreft og det forventes at overvekt vil passere røyking som den viktigste årsaken til kreft i utviklede land innen 2030.

 

Fedme hos eldre

Overvekt har vist seg å ikke øke dødeligheten hos eldre mennesker: Et studie av 70 til 75 år gamle personer gjennomført i Australia, viste at dødeligheten var laveste for overvektige personer med en BMI på 25-30. Et annet studie i Korea fant også at blant de som var 65 år eller eldre, var en økning i BMI til over 25 ikke forbundet med økt risiko for død.